tel. 604 122 156 | biuro@edukurs.pl

Edukurs
Newsletter
dowiedz się więcej o szkoleniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 (KFS)

02.01.2017
Pracodawco jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem szkoleń dla swoich pracowników zapraszamy do kontaktu z naszym biurem

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:
1.      określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
2.      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3.      egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4.      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5.      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Kontakt:
tel. (67) 348 28 54; biuro@edukurs.pl

EDUKURS CENTRUM KSZTAŁCENIA UL. WIDOKOWA 14, 64-700 ŚMIESZKOWO,NIP: 763-199-52-66, WOJ. WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 604 122 156 E:MAIL: BIURO@EDUKURS.PL