tel. 604 122 156 | biuro@edukurs.pl

Edukurs
Newsletter
dowiedz się więcej o szkoleniu

PAMIĘTAJ !!! Koniec uprawnień bezterminowych

09.01.2010
Dotychczasowe świadectwa kwalifikacyjne wydane jako bezterminowe tracą swoją ważność 3 maja 2010r.

Zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2005r. świadectwa kwailifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat (to znaczy do dnia 3 maja 2010r.).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową naszaj firmy dotyczącą uprawnień energetycznych:

Grupa 1 - elektryczna (np. uprawnienia do 1 kV, obsługa agregatów, itp.)
Grupa 2 - ciepłownicza (np. palacz C.O., obsługa sprężarek, itp.)
Grupa 3 - gazowa (np. monter instalacji o ciśnieniu do 5kPa, itp.)

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji
i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami energetycznymi.
Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy
samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej
wg art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne

Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom
wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji
uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą
egzamin państwowy.

EDUKURS CENTRUM KSZTAŁCENIA UL. WIDOKOWA 14, 64-700 ŚMIESZKOWO,NIP: 763-199-52-66, WOJ. WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 604 122 156 E:MAIL: BIURO@EDUKURS.PL