tel. 604 122 156 | biuro@edukurs.pl

Edukurs
Newsletter
dowiedz się więcej o szkoleniu

Wózki jezdniowe - zmiany w uprawnieniach

15.01.2018
W dniu 9 stycznia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47).

Nowe rozporządzenie określa, że do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.


Według nowego rozporządzenia uprawnienia „wewnątrzzakładowe” czyli imienne zezwolenia wydane przez pracodawcą na podstawie przedstawionego przez pracownika zaświadczenia o ukończeniu kursu zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.

Już dziś zapraszamy pracodawców do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, przygotowanej specjalnie dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych zgodnie z powyższym rozporządzeniem. 

EDUKURS CENTRUM KSZTAŁCENIA UL. WIDOKOWA 14, 64-700 ŚMIESZKOWO,NIP: 763-199-52-66, WOJ. WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 604 122 156 E:MAIL: BIURO@EDUKURS.PL