tel. 604 122 156 | biuro@edukurs.pl

Edukurs
Newsletter
dowiedz się więcej o szkoleniu
Szybki kontakt
DZIAŁ SZKOLEŃ:
tel. +48 604 122 156

biuro@edukurs.pl

chętnie udzielimy informacji

Kursy i szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ


Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem szkoleń zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jest to działanie, które w określonym okresie ustawodawca nakłada na pracowników każdego przedsiębiorstwa.

Cel szkolenia
Głównym zamierzeniem seminarium jest aktualizacja, a także uzupełnienie zasobu wiedzy oraz posiadanych umiejętności zwłaszcza z zakresu:

  • prawidłowej analizy potencjalnych zagrożeń, mogących wystąpić w trakcie wykonywania pracy, a także oceny ryzyka z nimi związanego,

  • stwarzania bezpiecznych, a jednocześnie higienicznych warunków pracy,

  • zapewnianiem ochrony dla wszystkich pracowników w zakresie ryzyka związanego z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Szkolenia z zakresu bhp realizowane są dla następujących grup pracowników:

  • dla pracodawców oraz dla pracowników kierujących pracownikami - taki obowiązek nakładany jest nie rzadziej niż co 5 lat i określa zasady kierowania działaniami w sytuacjach awaryjnych,

  • dla pracowników robotniczych, którzy co najmniej co 3 lata powinni zapoznawać się z aktualizowanymi przepisami dotyczącymi działania w momencie zaistnienia wypadku lub innej sytuacji niebezpiecznej,

  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych, których dokładny zakres jest dostosowany do szczegółowego obszaru obowiązków, przypisanych poszczególnym stanowiskom,

  • dla osób wykonujących pracę w obszarze administracyjno-biurowym, których obowiązują potencjalnie najmniej rygorystyczne normy czasowe – ustawodawca określił okres obowiązywania uprawnień na 6 lat.

Organizacja szkolenia
Szkolenie jest przeprowadzenie w czasie 1 do maksymalnie 2 dni w formie seminarium.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Efektem przeprowadzonego szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu BHP i ochrony P.POŻ.

  


Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu.
Możliwość negocjacji cen! Dojedziemy w każde miejsce.

 

Najbliższe szkolenia

brak szkoleń w tej kategorii

EDUKURS CENTRUM KSZTAŁCENIA UL. WIDOKOWA 14, 64-700 ŚMIESZKOWO,NIP: 763-199-52-66, WOJ. WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 604 122 156 E:MAIL: BIURO@EDUKURS.PL