tel. 604 122 156 | biuro@edukurs.pl

Edukurs
Newsletter
dowiedz się więcej o szkoleniu
Szybki kontakt
DZIAŁ SZKOLEŃ:
tel. +48 604 122 156

biuro@edukurs.pl

chętnie udzielimy informacji

Konserwacja urzadzeń dźwigowych

Cel szkolenia
Przygotowanie uczestnków do konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny.
 
Organizacja szkolenia
W zależności od typu urządzenia (więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie)

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie mechaniczne lub elektryczne
•   zaświadczenie lekarskie

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Dodatkowe informacje
Szkolenia kończą się egzaminem przed komisją dozoru technicznego. Kursanci którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do konserwcji danego urządzenia.

Uwaga
Wskazane jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała uprawnienia do obsługi danego urządzenia oraz posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1/2 roku.

Najbliższe szkolenia

brak szkoleń w tej kategorii

EDUKURS CENTRUM KSZTAŁCENIA UL. WIDOKOWA 14, 64-700 ŚMIESZKOWO,NIP: 763-199-52-66, WOJ. WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 604 122 156 E:MAIL: BIURO@EDUKURS.PL